اینفوگرافی / بیماری‌های شغلیِ کارگران معدن

اینفوگرافی / بیماری‌های شغلیِ کارگران معدن

آفتاب‌‌نیوز :

در این اینفوگرافی که بر اساس اطلاعات ذکر شده توسط رئیس گروه عوامل شیمیایی و سموم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت عنوان شده، به این بیماری‌ها پرداخته شده است.

اینفوگرافی / بیماری‌های شغلیِ کارگران معدن

 

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *