تصاویر| رونمایی از لوگو و پیراهن تراکتور در حضور ۶ هزار هوادار

تصاویر| رونمایی از لوگو و پیراهن تراکتور در حضور ۶ هزار هوادار


آئین رو نمایی از لوگو و پیراهن جدید تیم تراکتور تبریز برگزار شد.

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *