روزنامه‌های پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۹۸

روزنامه‌های پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۹۸


بازتابهای جهانی برکناری جان بولتون، پیامدهای خودسوزی دختر استقلالی و حضور مقتدی صدر در مراسم عزاداری حسینیه امام خمینی از مهمترین موضوعات روزنامه‌های امروز است.

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *